óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Salesianos Vigo

Twitter

Axenda do cole

máis datas

Foi noticia no cole

Contadores de Contos en 6º EP

Contadores de Contos en 6º EP

O alumnado de 6º EP convertéronse en contacontos por un día.

 
Protagonistas da semana en Infantil no 3º trimestre

Protagonistas da semana en Infantil no 3º trimestre

Coñece aos protagonistas da semana de Infantio do terceiro trimestre.

Salesianos Vigo

Radio Escolar
Salesianos YouTube