óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Foi noticia no cole

Foi noticia

Convivencias en Primaria
Convivencias en Primaria

Xa remataron as xornadas de convivencias na etapa de Educación Primaria. 

Jueves, 29 Abril 2021
En Infantil celebramos o Entroido con Orellas !!!
En Infantil celebramos o Entroido con Orellas !!!

Este ano non puidemos degustar no cole doces típicos de Entroido, pero en toda a etapa de Infantil aprendemos moitísimas cousas sobre unha receita de Orellas de Entroido.

Martes, 23 Febrero 2021