óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Foi noticia no cole

Foi noticia

Convivencias de 1º BACH
Convivencias de 1º BACH

A pasada semana, do 9 ao 11, foron as convivencias de 1º de Bacharelato. Dous días para coñecer realidades de voluntariado e pararse a compartir e reflexionar sobre realidades que nos rodean e as veces cóstanos descubrir. 

Miércoles, 16 Noviembre 2016
Convivencias de 4º da ESO

Os días 20 e 21 de outubro, os alumnos e alumnas de 4º da ESO participamos nas convivencias cristiás no camping da Lanzada.

Sábado, 22 Octubre 2016
Campaña do Domund nas titorías

Este ano o lema do DOMUNG é "Sae da túa terra", que por un lado é una invitación a saír de nós mesmo e pensar nos demáis, pero tamén serve para pararnos a pensar no momento que se está a vivir no mundo.

Viernes, 21 Octubre 2016