óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Foi noticia no cole

Foi noticia

Protagonista da Semana en Infantil
Protagonista da Semana en Infantil

Como sabedes, na etapa de infantil, os nenos e nenas de 4 anos facemos unha actividade na aula que nos encanta: O protagonista da semana!

Lunes, 04 Enero 2021
Sorteouse un Iphone
Sorteouse un Iphone

O número agraciado co Iphone no sorteo realizado o día 22 de maio é o: 8435

Viernes, 29 Mayo 2020