óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Foi noticia no cole

Foi noticia

Rebumbio de Emocións
Rebumbio de Emocións

O alumnado de 5º e 6º compartenos o "rebumbio de emocións"  destes días na casa.

Lunes, 13 Abril 2020
Historia da Arte no museo do Prado
Historia da Arte no museo do Prado

O grupo de Historia da Arte viaxou ata Madrid a coñecer algunhas das obras de arte que entrarán na proba das ABAU

Martes, 10 Marzo 2020
51 versos certos ou incertos.
51 versos certos ou incertos.

Compartimos o vídeo elaborado polo alumando de 3º EP contando outra historia do Coronavirus...

Lunes, 13 Abril 2020
1º ESO visita Campolameiro
1º ESO visita Campolameiro

Un ano máis o alumnado de 1º ESO visita o Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, un dos conxuntos de Arte Rupestre máis importantes de Europa.

Martes, 10 Marzo 2020
3º EP visita a Domus e o Aquario
3º EP visita a Domus e o Aquario

O xoves 9 de xaneiro os nenos e nenas de 3°EP visitamos o Aquarium Finisterrae e a Domus da cidade de A Coruña

Lunes, 20 Enero 2020