óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Celebramos xuntos o Entroido

Celebramos xuntos o Entroido

Esta semana todo o Centro estivo mergullado nunha divertida actividade que consistiu en acatar as ordes que o Meco nos ía dando cada día.
Participamos profesorado, PAS e alumnado de todas as etapas.
Coma sempre, os máis motivados foron os pequerrechiños pero debemos felicitar tamén aos maiores do cole que puxeron os complementos indicados con alegría e bo humor, a pesar das cirscunstancias adversas deste curso.
Deixámosvos aquí unha mostra fotográfica para que, en certa medida, gocedes dende a casa vendo aos vosos fillos e fillas.