óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Protagonistas da semana en Infantil no 3º trimestre

Protagonistas da semana en Infantil no 3º trimestre

Xa está a piques de rematar o curso e neste terceiro trimestre os nenos e nenas de 4 anos seguimos a disfrutar dunha dasactividades que máis nos gusta da semana que é a do noso protagonista. Nela descubrimos a través dos videos e os murais, as fotos máis entrañables con familiares e amigos, os gustos e aficións dos nosos compis…. Nestes meses os nosos protagonistas foron: PABLO,JAIME,NOA,NICO,OLIVIA,ROI,GONZALO,KOSMO, MÁXIMO E MARCO.