óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Localización

 

 

Estamos na rúa Venezuela 7, pretos da Praza do Rey, aos pés do famoso parque do O Castro, en pleno corazón da ciudad.

O colexio forma parte dunha mazá emblemática na cidade: aquela en a que se sitúan a Santuario de María Auxiliadora, o cine Salesianos e os locais do Centro Xuvenil "Abertal". En esta mesma contorna áchase a librería don Bosco e as vivendas en que residen os salesianos, últimos responsables de todas estas realidades. Porque o noso colexio, máis aló de estar integrado nun complexo arquitectónico notable, forma parte dun proxecto integral e riquísimo, capaz de conxugar tempo libre e tempo lectivo, ou dimensións tan diversas como a intelectual, a social ou a relixiosa. A nosa proposta, así, constitúe unha das máis completas de Vigo pois atende os máis diversos ámbitos, experiencias e momentos da vida de nenos, adolescentes e novos.