óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Clube de Baloncesto

A sección de baloncesto  do clube Salesianos posúe varios equipos federados: benxamín masculino, benxamín mixto, benxamín feminino, alevín masculino, alevín mixto, alevín feminino, infantil masculino “a”, infantil masculino “b”, infantil feminino, cadete masculino, júnior masculino, sénior masculino e sénior feminino.

 Ademais, conta coa “Escola de Baloncesto” que non compite a nivel federado aínda que participa en distintos eventos deportivos con carácter lúdico e recreativo, non competitivo. A “Escola de Baloncesto” está composta por dous grupos: o pre-benxamín mixto “a”, formado por nenos de 2º de Educación Primaria, e o pre-benxamín mixto “b”, por nenos de 1º de Educación Primaria e 3º de Educación Infantil.

A sección de baloncesto, como sinal de compromiso coa canteira, conta cun grupo de adestradores que posúen anos de experiencia na formación deportiva. É notable o valor humano e deportivo do cadro técnico; son: Juan Naveira, Pablo Blanco, Tante Pérez, Pachi Reigosa, David Fernández, Juan Carlos Calvo, Óscar Carbajo, Andrés Weiss, Kike Celeiro, Roberto Freiria, Zemedu Freiria, Suso Cobián, Miguel Sanz, César Fernández, Cristina González, David García e Lucía Rivas.

Con ansias de superación, a sección de baloncesto promove diversas iniciativas que vai moldeando a cada ano que pasa coa fin de ofrecer unha educación de calidade. Destacan a "Semana de Tecnificación”, o " Torneo 3x3 Solidario - Baloncesto en Cadeira de Rodas", o "Torneo Internacional Benxamín ", o "Campus de Verán", " Xuño Mes de Portas Abertas "..., etc.

Ficha Inscrición tempada 2017-2018