óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Clube de Futbol

A sección de fútbol sala conta con 7 equipos en diferentes categorías:

  • MINIS: 6- 7 anos
  • Prebenxaminis C.:  7- 8anos
  • Benxamíns: 8-10 años
  • Alevíns: 10- 12 años.
  • Infantil: 12- 14
  • Cadete: 14- 16
  • Seniros: máis 16 anos

Os adestradores e adestradoras que dirixen estes equipos combinan a súa experiencia nesta modalidade deportiva, cunha actitude pedagóxica onde priman os valores sobre os resultados. Isto conséguese con coñecemento adquirido nos propios terreos de xogo (todos comezaron a súa carreira deportiva como xogadores de diferentes equipos da cidade), así como coa formación correspondente.
Desde esta sección pretendemos potenciar un deporte cooperativo, participativo e de convivencia xa non só entre os nosos nenos e nenas senón tamén entre as familias, ademais, claro está, dunha aprendizaxe básica sobre o fútbol sala. Dende esta perspectivas organizamos o Torneo María Auxiliadora, (maio e xuño), pretende organizar cun campus durante o mes de setembro no que tamén ofrezamos un servizo de conciliación laboral e familiar.

A ficha de inscrición do curso 17/18